× Što radimo Rješenja i usluge Reference Karijere Kontakt EN

Rješenje omogućuje kreiranje/ažuriranje/razduživanje zaposlenika u sustavu ActiveDirectory s jednog mjesta i jedne forme. Omogućuje kvalitetnu suradnju između odjela za upravljanje ljudskim resursima i odjela informatike te drugih organizacijskih cjelina u cilju kvalitetnijeg upravljanja ljudskim resursima

Problemi koje rješenje uklanja

 • Utrošak vremena pri popunjavanju AD atributa novih korisnika
 • Utrošak vremena pri ažuriranju AD atributa postojećih korisnika
 • Tijek rada za popunjavanje metapodataka zaposlenika prije upisa u AD

Rješenje

 • Omogućuje unos/ažuriranje/razduživanje zaposlenika putem portala s izravnim djelovanjem na stanje ažurnosti sustava ActiveDirectory
 • Tri faze popunjavanja metapodatka putem tijeka rada (tajnice, ljudski resursi i informatika)

Koristi      

 • Smanjenje vremena potrebnog za poslove unosa/ažuriranja/razduživanja zaposlenika u AD
 • Olakšano snalaženje i dolazak do pojedine informacije
 • Preglednost u bilom kojem trenutku s bilo kojeg mjesta

Opis

Rješenjem se omogućuje:

 • Unos novog zaposlenika pri čemu se zahtjev šalje na popunjavanje unaprijed određenim osobama koje dopunjuju metapodatke (ime, prezime, odjel, služba, broj mobitela itd.)
 • Ažuriranje postojećih metapodataka u AD-u, razduživanje korisnika pri odlasku iz poduzeća
 • Zahtjevi uneseni u modul kolaju poduzećem e-poštom i u sklopu pravila definiranih u tijeku rada
 • Odabir putanje OU-a (AD organizacijska jedinica u kojoj će se korisnik kreirati) putem prilagođenog tipa polja

Rješenje se može integrirati s helpdesk sustavom koji automatski generira zahtjeve za promjene podataka u drugim sustavima (npr. iCross, CRM)