× Što radimo Rješenja i usluge Reference Karijere Kontakt EN

Financiranje projekta putem Poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Projekt pod nazivom “Enteropatogena baza bakterija (BaBa EnteroPatogen)” (KK.03.2.2.03.0037)

Kratki opis projekta

U svrhu zaokruživanja procesa definiranja komercijalno isplativih i biomedicinski interesantnih patogenih organizama proširen je broj podataka prikupljenih proteina patogenih mikroorganizama na patogene mikroorganizme koji dolaze iz hrane, a koji predstavljaju veliku opasnost za ljudski organizam. Objedinjavanjem realnih podataka dobivenih mjerenjima najzastupljenijih proteina enteropatogenih bakterija iz uzoraka hrane u kombinaciji s teorijskim podacima nastala bi lako pretraživa i indeksirana specijalizirana baza podataka namijenjena korisnicima bioidentifikacijskih tehnika MALDI-TOF: farmaceutskim kompanijama, dijagnostičkim laboratorijima i sustavima kontrole kvalitete u prehrambenoj industriji, koje imaju potrebu za brzom identifikacijom enteropatogenih sojeva.

Očekivani rezultat projekta

Izvršene analize mikroorganizama te prikupljeni i obrađeni podaci potrebni za razvoj bioinformatičke baze podataka.

Cilj projekta

Izrada baze enteropatogenih proteina mikroorganizama, koja bi na tržištu egzistirala kao uniformna i indeksirana baza i u sklopu bioinformatičkog alata ProteinAcrobat, gdje bi bila inkorporirana u pretražni alat.

Ukupna vrijednost projekta

135.000,00 kuna (EU sufinanciranje u iznosu od 74.520,00 HRK).

Razdoblje provedbe projekta

04.11.2019.-02.02.2020.

Kontakt osobe za više informacija

Branimir Grilec, branimir.grilec@conscius.hr

 

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/