× Što radimo Rješenja i usluge Reference Karijere Kontakt EN

Financiranje projekta putem Poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Projekt pod nazivom “Provjera i Detekcija Datoteka (π DeDa)” (KK.03.2.2.03.0103)

Kratki opis projekta

Kroz testiranje rada softvera u okviru novog projekta „Provjera i Detekcija Datoteka (π DeDa)“ bi se provjerila ponovljivost i pouzdanost rada softvera i navedenih formiranih datoteka, kroz analizu realnih podataka načinjene baze u okviru analize proteina patogenih mikroorganizama na patogene mikroorganizme koji se nalaze u datotečnim bazama. Naime, testirao bi se softver na način da bi se stručni korisnik unajmio za potrebe evaluacije načinjenog. Navedeni mikroorganizmi (npr. iz hrane ili iz urina su izuzetno bitni za brzu detekciju i pravovremeno otklanjanje opasnosti i ugroze, a samo u RH smrtnost od istih na godišnjoj razini prelazi nekoliko stotina) predstavljaju najučestalije testirane mikroorganizme. Projekt i smisao projekta vezan je za molekularnu dijagnostiku i u širem kontekstu S3 strategije RH je usko vezan uz ključne razvojne tehnologije (engl. Key Enabling Technologies), točnije biotehnologiju i bioinformatiku i napredne materijale i tehnologije.

Očekivani rezultat projekta

Izvršena provjera svih do sada prikupljenih podataka, identifikacija i ispravak pogrešaka u pretragama te dodatna potvrda rada ekspertnog sustava i same funkcionalnosti sustava.

Cilj projekta

Objedinjavanjem realnih podataka dobivenih mjerenjima najzastupljenijih proteina patogenih bakterija iz uzoraka hrane ili urina od strane korisnika u kombinaciji s teorijskim podacima planirana je konceptualna potvrda indeksirane baze, koja bi na tržištu egzistirala kao specijalizirana baza ili kao dio većeg programskog paketa.

Ukupna vrijednost projekta

135.000,00 kuna (EU sufinanciranje u iznosu od 74.520,00 HRK).

Razdoblje provedbe projekta

22.07.2020.-21.10.2020.

Kontakt osobe za više informacija

Branimir Grilec, branimir.grilec@conscius.hr

 

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/