× Što radimo Rješenja i usluge Reference Karijere Kontakt EN

Financiranje projekta putem Poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Projekt pod nazivom “Izrada baze uropatogenih mikroorganizama (IzBa UroPatogen)” (KK.03.2.2.03.)

Kratki opis projekta

Projektom se planira prikupljanje podataka za razvoj jedinstvene bioinformatičke baze uropategenih mikroorganizama namijenjene korisnicima MALDI-TOF tehnologije, specijaliziranim biomedicinskim laboratorijima te tvrtkama koje sudjeluju u distribuciji instrumenata, potrošnog materijala i programskoj podršci tržišta biotipizacije. Odabrani pružatelj usluge, Institut Ruđer Bošković, koji posjeduje tehnologiju i znanje za analize mikroorganizama, izvršit će analize 20 sojeva, kako bi se osigarali potrebni podaci, koje će tvrtka Conscius d.o.o. inkorporirati u originalnu bazu uropatogenih mikroorganizama.

Očekivani rezultat projekta

Izvršene analize mikroorganizama te prikupljeni i obrađeni podaci potrebni za razvoj bioinformatičke baze podataka.

Cilj projekta

Izrada baze uropatogenih proteina mikroorganizama, koja bi na tržištu egzistirala kao uniformna i indeksirana baza i u sklopu bioinformatičkog alata ProteinAcrobat, gdje bi bila inkorporirana u pretražni alat.

Ukupna vrijednost projekta

135.000,00 kuna (EU sufinanciranje u iznosu od 74.520,00 HRK).

Razdoblje provedbe projekta

28.01.2019.-28.04.2019.

Kontakt osobe za više informacija

Branimir Grilec, branimir.grilec@conscius.hr

 

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/